Lam Giau Nhanh Chong 1.12 [free]

Descrição

Đây là câu chuyện có thật của tác giả T. Harv Eker đã từ tay trắng trở thành triệu phú đô-la trong hai năm rưỡi.
Và bạn cũng có thể làm được điều này!
T. Harv Eker là một trong những chuyên gia đào tạo nổi tiếng về kinh doanh và thành công cho cá nhân ở Bắc Mỹ. Ông sở hữu 17 công ty khi ông 30 tuổi.
Bắt đầu với khoảng 2000 đô-la Mỹ trong tay, ông mở một cửa hàng bán lẻ dụng cụ thể thao ở Bắc Mỹ. Chỉ trong hai năm rưỡi, ông mở rộng cửa hàng ra 10 địa điểm và bán nửa
công ty cho tập đoàn H. J. Heinz với giá 1,6 triệu đô.
Quyển sách này giới thiệu những kinh nghiệm và lời khuyên của Eker dành cho những ai yêu thích làm giàu, và đặc biệt là làm giàu nhanh chóng. Những kinh nghiệm của Eker có
vẻ rất đơn giản, dễ hiểu, nhưng nếu không có những chỉ dẫn này, không phải doanh nhân nào cũng có thể tự tìm ra phương hướng, mô hình làm giàu nhanh chóng, làm giàu chân
chính như Eker.
Dân có giàu thì nước mới mạnh. Mong rằng quyển sách này giúp ích cho nhiều doanh nhân và doanh nhân tương lai của Việt Nam.


This is a true story author T. Harv Eker's from scratch has become dollar millionaires in two and a half years.
And you can also do this!
T. Harv Eker is one of the famous expert training for business and personal success in North America. He owns 17 when his 30-year-old company.
Start with about 2,000 U.S. dollars in hand, he opened a retail store sports equipment in North America. In just two and a half years, he expanded to 10 stores and places
selling half the company to HJ Heinz Corporation for $ 1.6 million.
This book introduces the experience of Eker and advice for those who love the rich, and especially rich quick. Eker's experiences seem very simple, easy to understand, but
if not there are indications, not any entrepreneur can also find directions and patterns get rich quick, get rich genuine as Eker .
People have strong new richer countries. We hope that this book useful for many entrepreneurs and future entrepreneurs in Vietnam.

Comentário do Editor

versões Antigas

Baixe por QR Code
  • Nome do Aplicativo: Lam Giau Nhanh Chong
  • Categoria: Livros e referências
  • Código App: zero.android.lgnc
  • A versão mais: 1.12
  • Exigência: 4.0.3 ou superior
  • Tamanho : 1.49 MB
  • Atualizado: 2020-03-26